Start

Welkom!

Als je me vraagt “Wat is zen?” dan zijn daar veel antwoorden op te geven. Zen is niet in één eenvoudige omschrijving te vatten. Een antwoord dat mij raakt is: zen is ‘thuiskomen’, elk moment opnieuw.

Het is daarmee actief, al zitten we ook stil.

En zen is vooral iets om te doen, niet om te lang over te praten. Zoals je alleen kunt ontdekken hoe de kaas smaakt door hem te proeven.

Je bent van harte welkom om mee te komen doen bij Zenleven in Alkmaar!

“Alles, zonder onderscheid, is mijn thuis”

Jiun Hogen roshi