Gedragscode

Gedragscode

De zengroep Zenleven in Alkmaar is onderdeel van het International Zen Institute (IZI). Iedere plek waar zenbeoefening en -studie wordt aangeboden, moet een veilige plek zijn. In de IZI-sangha bevorderen we dat op verschillende manieren.

In onze ethische gedragscode wordt beschreven hoe we binnen de sangha van het International Zen Institute met elkaar omgaan.

Voor het geval er toch problemen ontstaan in de omgang met elkaar, wordt er een handreiking gegeven hoe dergelijke zaken zo open en zorgvuldig mogelijk te bespreken en mogelijk op te lossen. Bij deze aanpak spelen interne en externe vertrouwenspersonen een belangrijke rol.

We vinden het belangrijk dat de gedragscode en de geboden mogelijkheid om hulp te zoeken bij problemen, binnen de sangha levend gehouden worden. Hoe we dit borgen kun je hier lezen.

De gedragscode en de beschreven aanpak geldt voor iedereen die tot onze sangha behoort of daarbij betrokken is:

  • de zenmeesters
  • de osho’s en zenleraren
  • de meditatieleiders
  • de bewoners en gasten van het zencentrum Noorder Poort en van het Dharmahuis Leeuwarden
  • de deelnemers aan de activiteiten van het zencentrum en van het Dharmahuis
  • de deelnemers aan de landelijke meditatiegroepen
  • de bestuursleden van Noorder Poort, Dharmahuis, IZIN en SVNP
  • de medewerkers van Noorder Poort
  • de vrijwilligers betrokken bij één van de voornoemde organisaties