Praktisch

Praktische informatie/Practical information

 • De korte cyclus oriënteren op zen telt drie bijeenkomsten, op maandagavond 16, 23 en 30 januari 2023, van 20.00 – 21.30 uur.
 • De bijdrage voor deze oriëntatiecyclus is € 30,-.
 • De nieuwe introductiegroep start maandag 6 februari 2023 en loopt door tot de meivakantie: 11 wekelijkse bijeenkomsten. Instromen is mogelijk t/m de derde bijeenkomst. Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur.
 • Bijdrage introductiegroep is € 110,- voor de hele cyclus; dit kan in maandelijkse termijnen betaald worden.
 • Wekelijks op zaterdagochtend is er een doorgaande groep, van 9.00 – 10.30 uur. Deze groep gaat ook in de zomer gewoon door. Instromen in deze groep is op elk moment mogelijk voor mensen die aan de introductiegroep hebben deelgenomen, of ruime meditatie-ervaring hebben in zen of een andere traditie.
 • Bijdrage doorgaande groep is € 40,- per maand.
 • Het is altijd mogelijk een bijeenkomst online bij te wonen als dat je beter past.
 • Aanmelden voor de groepen kun je via lilian@zenlevenalkmaar.nl. Graag met vermelding van je naam, email-adres, telefoonnummer en waaraan je wilt deelnemen.
 • Na je beslissing over deelname, maak je hem definitief door overmaken van je bijdrage (totale bedrag of 1e maandelijkse termijn) op rekeningnummer NL48 RABO 0157 6122 60 t.n.v. Eleftheria. Wil je bij je overschrijving je naam en groep waaraan je deelneemt vermelden?
 • Meditatiematten, -kussens en –bankjes zijn aanwezig in het centrum. Voor het mediteren thuis krijg je tips van me. Het is handig om gemakkelijke, loszittende kleding te dragen.
 • Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.00 – 08.20 uur is er een online meditatiesessie. Als deelnemer aan een van de groepen kun je daar aan meedoen, ter ondersteuning van je meditatiebeoefening thuis. HIeraan zijn geen extra kosten verbonden.
 • The English-language meditation group continues on Saturday 7 January, 11.00 – 12.30 hrs.
 • You can participate in the first session on trial, and decide afterwards about joining.
 • Sessions are weekly. There are no sessions during the Christmas holidays.
 • Contribution: € 40,- per month. This can be paid into account number NL48 RABO 0157 6122 60 attn. of Eleftheria. Payment confirms your participation.
 • It includes free participation in the weekly online meditations sessions on Tuesday and Thursday mornings from 08.00 – 08.20 hrs.
 • Online participation in the sessions is always possible.
 • You can sign up by emailing me at lilian@zenlevenalkmaar.nl with the topic ‘English-language group’. Please list your name, email and phone number.

 • Locatie/Location: Centrum Wakker Bewust Zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar.

Heb je nog vragen? Mail, bel of app me gerust!

Do you have any further questions? Please mail, phone or send me a Whatsapp message by any means!

Email: lilian@zenlevenalkmaar.nl

Tel/app: 06-22433219