Praktisch

Praktische informatie/Practical information

 • De korte cyclus oriënteren op zen telt vijf bijeenkomsten, op zaterdagochtend 3, 10, 24 juni, 1 en 8 juli 2023, van 09.00 – 10.30 uur.
 • De bijdrage voor deze oriëntatiecyclus is € 50,-.
 • De nieuwe introductiegroep start in september 2023, de data worden nog bekendgemaakt.
 • Wekelijks op maandagavond is er een doorgaande groep, van 20.00 – 21.30 uur. Deze groep gaat ook in de zomer gewoon door. Instromen in deze groep is mogelijk voor mensen die aan de introductiegroep hebben deelgenomen, of ruime meditatie-ervaring hebben in zen of een andere traditie.
 • Bijdrage doorgaande groep is € 40,- per maand.
 • Het is altijd mogelijk een bijeenkomst online bij te wonen als dat je beter past.
 • Aanmelden voor de groepen kun je via lilian@zenlevenalkmaar.nl. Graag met vermelding van je naam, email-adres, telefoonnummer en waaraan je wilt deelnemen.
 • Je deelname wordt definitief door overmaken van je bijdrage (totale bedrag of 1e maandelijkse termijn) op rekeningnummer NL48 RABO 0157 6122 60 t.n.v. Eleftheria. Wil je bij je overschrijving je naam en groep waaraan je deelneemt vermelden?
 • Meditatiematten, -kussens en –bankjes zijn aanwezig in het centrum. Voor het mediteren thuis krijg je tips van me. Het is handig om gemakkelijke, loszittende kleding te dragen.
 • The English-language meditation group runs on Saturday mornings, 11.00 – 12.30 hrs.
 • You can participate for a month on trial, and decide afterwards about joining. If you need instructions first, do contact me and we’ll arrange for it.
 • Sessions are weekly. There are no sessions during the Christmas holidays.
 • Contribution: € 40,- per month. This can be paid into account number NL48 RABO 0157 6122 60 attn. of Eleftheria. Payment confirms your participation.
 • Online participation in the sessions is always possible.
 • You can sign up by emailing me at lilian@zenlevenalkmaar.nl with the topic ‘English-language group’. Please list your name, email and phone number.

 • Locatie/Location: Centrum Wakker Bewust Zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar.

Heb je nog vragen? Mail, bel of app me gerust!

Do you have any further questions? Please mail, phone or send me a Whatsapp message by any means!

Email: lilian@zenlevenalkmaar.nl

Tel/app: 06-22433219