Praktisch

Praktische informatie/Practical information

 • De nieuwe introductiegroep start op zaterdag 11 mei van 9.00 – 10.30 uur. Er zijn 9 bijeenkomsten, t/m 13 juli (8 juni valt uit). Je kunt instromen tot en met 25 mei.
 • De bijdrage voor de introductiegroep is 90,- voor de gehele cyclus; dit mag in delen of in 1 keer worden betaald.
 • Wekelijks op maandagavond is er een doorlopende groep, van 20.00 – 21.30 uur. Deze groep gaat ook in de zomer gewoon door. Instromen in deze groep is mogelijk voor mensen die aan de introductiegroep hebben deelgenomen, of ruime meditatie-ervaring hebben in zen of een andere traditie.
 • Bijdrage doorgaande groep is € 40,- per maand.
 • Aanmelden voor de groepen kun je via lilian@zenlevenalkmaar.nl. Graag met vermelding van je naam, email-adres, telefoonnummer en waaraan je wilt deelnemen.
 • Je deelname wordt definitief door overmaken van je bijdrage (totale bedrag of 1e maandelijkse termijn) op rekeningnummer NL48 RABO 0157 6122 60 t.n.v. Eleftheria. Wil je bij je overschrijving je naam en groep waaraan je deelneemt vermelden, evenals de maand waarvoor je betaling bestemd is?
 • Meditatiematten, -kussens en –bankjes zijn aanwezig in het centrum. Voor het mediteren thuis krijg je tips van me. Het is handig om gemakkelijke, loszittende kleding te dragen.
 • The English-language meditation group runs on Saturday mornings, 11.00 – 12.30 hrs.
 • You can participate for a month on trial, and decide afterwards about joining. If you need instructions first, do contact me and we’ll arrange for it.
 • Sessions are weekly. There are no sessions during the Christmas holidays.
 • You can sign up by emailing me at lilian@zenlevenalkmaar.nl with the topic ‘English-language group’. Please list your name, email and phone number.
 • Contribution is € 40,- per month. This can be paid into account number NL48 RABO 0157 6122 60 attn. of Eleftheria. Payment confirms your participation. Please mention your name, “English-language group” and the month your contribution is meant for.
 • Online participation in the sessions is always possible.

 • Locatie/Location: Centrum Wakker Bewust Zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar.

Heb je nog vragen? Mail, bel of app me gerust!

Do you have any further questions? Please mail, phone or send me a Whatsapp message by any means!

Email: lilian@zenlevenalkmaar.nl

Tel/app: 06-22433219