Praktisch

Praktische informatie/Practical information

 • De workshop Oriënteren op mediteren wordt 2x gegeven, op zaterdag 25 september en op zaterdag 9 oktober. Beide dagen van 10.00 – 12.00 uur. Bijdrage: € 20,-
 • De introductiegroep en de doorgaande groep beginnen beide op zaterdag 6 november en tellen dit najaar 6 bijeenkomsten.
 • De bijeenkomsten zijn wekelijks en lopen door tot de kerstvakantie; er is geen bijeenkomst op 11 december.
 • Het is altijd mogelijk een bijeenkomst online bij te wonen als dat je beter past.
 • Tijdstip introductiegroep: 11.00 – 12.30 uur.
 • Tijdstip doorgaande groep: 09.00 – 10.30 uur.
 • Bijdrage per groep: € 60,- totaal voor najaar 2021. Dit bedrag mag in 1x of in 2 maandelijkse termijnen worden betaald.
 • Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.00 – 08.20 uur is er een online meditatiesessie. Als deelnemer aan een van de groepen kun je daar aan meedoen, ter ondersteuning van je meditatiebeoefening thuis. HIeraan zijn geen extra kosten verbonden.
 • Aanmelden voor de workshops en groepen kun je via lilian@zenlevenalkmaar.nl. Graag met vermelding van je naam, email-adres, telefoonnummer en workshop of groep waaraan je wilt deelnemen.
 • Na je beslissing over deelname, maak je hem definitief door overmaken van je bijdrage (totale bedrag of 1e maandelijkse termijn) op rekeningnummer NL48 RABO 0157 6122 60 t.n.v. Eleftheria. Wil je bij je overschrijving je naam en groep waaraan je deelneemt vermelden?
 • Meditatiematten, -kussens en –bankjes zijn aanwezig in het centrum. Voor het mediteren thuis krijg je tips van me. Het is handig om gemakkelijke, loszittende kleding te dragen.
 • The English-language meditation group will start as soon as there are five participants.
 • You can participate in the first session on trial, and decide afterwards about joining.
 • Sessions are weekly on Tuesdays, from 20.00 – 21.30 hrs. There are no sessions during the official holidays.
 • Contribution: € 60,- for 6 months. This can be paid fully in advance, or in 2 monthly instalments, into account number NL48 RABO 0157 6122 60 attn. of Eleftheria. Payment confirms your participation.
 • It includes free participation in the weekly online meditations sessions on Tuesday and Thursday mornings from 08.00 – 08.20 hrs.
 • Online participation in the sessions is always possible.
 • You can sign up by emailing me at lilian@zenlevenalkmaar.nl with the topic ‘English-language group’. Please list your name, email and phone number.

 • Locatie/Location: Centrum Wakker Bewust Zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar.

Heb je nog andere vragen? Mail, bel of app me gerust!

Do you have any further questions? Please mail, phone or send me a Whatsapp message by any means!

Email: lilian@zenlevenalkmaar.nl

Tel/app: 06-22433219