Praktisch

Praktische informatie/Practical information

 • Op maandagavond 17 januari is er een orientatiesessie, van 20.00 – 21.30 uur.
 • De nieuwe introductiegroep begint op maandag 24 januari en telt 8 wekelijkse bijeenkomsten, tot en met 21 maart. Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur.
 • Bijdrage introductiegroep is € 80,- totaal; dit kan in 1 of 2 termijnen betaald worden.
 • De wekelijkse bijeenkomsten van de doorgaande groep worden hervat op zaterdag 22 januari, van 9.00 – 10.30 uur. Instromen in deze groep is op elk moment mogelijk voor mensen die aan de introductiegroep hebben deelgenomen, of ruime meditatie-ervaring hebben in een andere traditie.
 • Bijdrage doorgaande groep is € 40,- per maand.
 • Het is altijd mogelijk een bijeenkomst online bij te wonen als dat je beter past.
 • Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.00 – 08.20 uur is er een online meditatiesessie. Als deelnemer aan een van de groepen kun je daar aan meedoen, ter ondersteuning van je meditatiebeoefening thuis. HIeraan zijn geen extra kosten verbonden.
 • Aanmelden voor de orientatiesessie en de groepen kun je via lilian@zenlevenalkmaar.nl. Graag met vermelding van je naam, email-adres, telefoonnummer en waaraan je wilt deelnemen.
 • Na je beslissing over deelname, maak je hem definitief door overmaken van je bijdrage (totale bedrag of 1e maandelijkse termijn) op rekeningnummer NL48 RABO 0157 6122 60 t.n.v. Eleftheria. Wil je bij je overschrijving je naam en groep waaraan je deelneemt vermelden?
 • Meditatiematten, -kussens en –bankjes zijn aanwezig in het centrum. Voor het mediteren thuis krijg je tips van me. Het is handig om gemakkelijke, loszittende kleding te dragen.
 • The English-language meditation group will start as soon as there are five participants.
 • You can participate in the first session on trial, and decide afterwards about joining.
 • Sessions are weekly on Tuesdays, from 20.00 – 21.30 hrs. There are no sessions during the official holidays.
 • Contribution: € 60,- for 6 months. This can be paid fully in advance, or in 2 monthly instalments, into account number NL48 RABO 0157 6122 60 attn. of Eleftheria. Payment confirms your participation.
 • It includes free participation in the weekly online meditations sessions on Tuesday and Thursday mornings from 08.00 – 08.20 hrs.
 • Online participation in the sessions is always possible.
 • You can sign up by emailing me at lilian@zenlevenalkmaar.nl with the topic ‘English-language group’. Please list your name, email and phone number.

 • Locatie/Location: Centrum Wakker Bewust Zijn, Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar.

Heb je nog vragen? Mail, bel of app me gerust!

Do you have any further questions? Please mail, phone or send me a Whatsapp message by any means!

Email: lilian@zenlevenalkmaar.nl

Tel/app: 06-22433219